Verdien geld aan het klimaat

We stelden in het voorjaar een klimaatactieplan op met maatregelen die jou ook geld kunnen opleveren. Met de Vlaamse oproep ‘Overal Stroomversnellers’ werden twee gemeentelijke gebouwen uitgekozen die we willen verduurzamen.

Van 28 augustus t.e.m. 7 oktober kan je je stem uitbrengen. Bereiken we 1% van de volwassen inwoners, dan krijgen we ondersteuning vanuit Vlaanderen. Wat deze investeringen bijzonder maakt is dat je kan participeren via een lokale burgercoöperatie. Deze zorgt voor de investeringen en haalt hiervoor de financiële middelen op via aandelen bij burgers.

Zo kan je binnenkort mee investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en kan je er ook financieel mee de vruchten van plukken. 

 

Meer info over het klimaatactieplan en stemmen op één van de projecten

 

 

 

dinsdag 11 september 2018 9.30 u.