Tijdelijke verkeersmaatregel n.a.v. de onthaaldag nieuwe inwoners

Op 26 mei verwelkomt de gemeente nieuwe inwoners van Bonheiden met een toeristische rondrit met een tram. In het kader van de verkeersveiligheid worden die dag een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Voor een vlot verloop wordt tussen 10 en 16 u. een tijdelijk parkeerverbod ingevoerd in de Hoogstraat ter hoogte van huisnummer 50 en 52, en aan het standbeeld van Karel Jonckheere.

dinsdag 14 mei 2024 11.11 u.