Klimaatbudget - Start je eigen klimaatactie

Heb je zelf of samen met een groep inwoners, als vereniging of feitelijke vereniging een idee van project dat bijdraagt aan het klimaatactieplan van de gemeente Bonheiden maar ben je op zoek naar een financiële steun lees dan meer over het klimaatbudget van de gemeente.

De gemeente Bonheiden heeft de ambitie om tegen 2030 een CO2-besparing van 40% te realiseren over het ganse grondgebied. Het ondertekende hiervoor het Europees burgemeestersconvenant en stelde hiervoor een klimaatactieplan op om deze ambities waar te maken.

Burgers, middenveldorganisaties, scholen, … moeten allemaal samenwerken om deze uitdaging succesvol te realiseren. Veel bewoners bruisen van goede ideeën en slaan zelf al de handen in elkaar om initiatieven op poten te zetten. Zo vormen ze een belangrijke hefboom om het klimaatactieplan van de gemeente Bonheiden te realiseren. Met het subsidiereglement Klimaatbudget nodigt de gemeente haar inwoners, verenigingen en organisaties uit om actief te participeren, projecten in te dienen en uit te voeren opdat Bonheiden op een cocreatieve wijze kan uitgroeien tot een meer duurzame, circulaire en klimaatvriendelijke gemeente.

Er zijn jaarlijks twee indienmomenten. Voor kans te maken bij het eerstvolgende indienmoment dienen projecten ten laatste op 31 mei ingediend te worden via het e-loket.

meer info

maandag 3 mei 2021 11.04 u.