2820vraagt: 'Meer vrouw op straat'

Het gemeentebestuur Bonheiden zet graag sterk in op participatie. Vlakbij het kruispunt Weynesbaan/Plasstraat wordt een nieuwe verkaveling aangelegd. In het kader van de actie #MeerVrouwOpStraat van Sofie Lemaire kan u de straatnaam van deze nieuwe verkaveling mee bepalen!

Van 15 april tot en met 6 mei kon je via www.2820vraagt.be een voorstel voor een straatnaam indienen.

Het college van burgemeester en schepenen nomineerde op 12 mei alle ingediende voorstellen die voldeden aan de voorwaarden. Maar liefst 13 vrouwennamen gaan naar de stemronde!

Van 18 tot en met 30 mei kan je via www.2820vraagt.be maximum 1 stem uitbrengen op één van de straatnamen die door het college van burgemeester en schepenen zijn genomineerd.

Zeker stemmen dus!

maandag 18 mei 2020 10 u.