Vacature algemeen directeur

De gemeente Bonheiden is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Het gaat om een voltijdse betrekking in statutair verband.

Bonheiden is een rustige woongemeente in een groene omgeving dicht bij Mechelen. Ze is ook levendig, veelzijdig en biedt een ruime waaier aan cultuur- en sportactiviteiten. Bij ons bestuur vind je wellicht dé job om je talenten en ambities waar te maken. Wij zoeken een:

Algemeen directeur

(voltijdse betrekking in statutair verband)

Het gemeentebestuur van Bonheiden gaat over tot het aanleggen van een wervingsreserve, met een geldigheidsduur van 3 jaar, voor het ambt van algemeen directeur.

Aanwervingsvoorwaarden

  • Licentiaat of master in de rechten.
  • Minimum 5 jaar professionele ervaring bij een overheid in een leidinggevende functie op niveau A en/of in een decretale graad.
  • Belg zijn.
  • Slagen voor de schriftelijke en mondelinge proeven en geschikt bevonden worden bij een assessment.

Salaris

Het bruto voltijds maandloon bedraagt bij aanvang minimum € 5.589,25 excl. maaltijdcheques.

Info

Het examenprogramma en de uitgebreide functiebeschrijving vind je hier of bij de personeelsdienst: tel. 015 50 28 08 of personeelsdienst@bonheiden.be Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Wim Peeters, algemeen directeur, tel. 015 50 28 26 of wim.peeters@bonheiden.be

Kandidatuurstelling

De kandidaturen dienen te worden gericht hetzij via het e-loketformulier of per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Jacques Morrensplein 10 te 2820 Bonheiden. De einddatum voor het indienen van je kandidatuur is vastgesteld op 31 juli 2019.

Voeg volgende documenten bij je sollicitatiebrief: een uitgebreid curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en een uittreksel uit het strafregister.

donderdag 27 juni 2019 14.48 u.