Nieuwe toelage voor kunststudenten

Volgend academiejaar krijgen alle Bonheidenaars die les volgen bij de Academie of het Conservatorium van Mechelen een toelage van het gemeentebestuur.

In kunstencentrum 't Kranske is er een filiaalafdeling van het Conservatorium en de Academie van Mechelen. De inwoners van Bonheiden kunnen bij het Conservatorum terecht voor lessen muziek en woord. De Academie focust zich op beeldende kunsten, met ateliers schilderkunst, beeldhouwen, keramiek en nog zoveel meer. Zij bieden ook lessen kunstgeschiedenis aan.

In het verleden kregen de minderjarige inwoners van Bonheiden al een toelage voor het inschrijvingsgeld. Volgend academiejaar (2019-2020) krijgen ook de volwassen studenten zo'n toelage.

De toelage bedraagt € 35 per persoon voor volwassenen (m.a.w. € 35 korting direct bij je inschrijving). Dit is gelijkgesteld aan de toelage voor Mechelaars. Het gemeentebestuur van Bonheiden voorziet een bedrag van € 2.000 per jaar om deze kosten te dekken. Voor kinderen bedraagt de toelage € 10.

donderdag 25 april 2019 8.47 u.