Nieuwe tarieven dienst burgerzaken

Op 1 januari voerde de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken een prijsaanpassing door voor de aflevering van de e-ID (identiteitskaart voor Belgen), de kids-ID (identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan 12 jaar) en de e-VK (elektronische vreemdelingenkaart).

Een overzicht van de nieuwe prijzen:

Gewone procedure: 

E-ID € 20,00 
KIDS-id € 7,30 
E-VK € 20,00 
BIO E-VK € 20,50 
CODES € 5,00
AI (oranje kaart) € 5,00
Kinderidentiteitsstuk € 1,25

Spoedprocedure + 1dag:

E-ID €104,30
KIDS-id € 90,80
E-VK € 104,30
BIO E-VK € 104,30 

Als je de pin- en pukcode van je e-ID niet meer weet, kan je tegen betaling (€ 5) nieuwe codes aanvragen. Je ontvangt een brief wanneer je de codes kan komen afhalen.maandag 24 februari 2020 14.12 u.