Nieuwe openingsuren voor het gemeentehuis

Vanaf maandag 2 mei kunnen de inwoners van Bonheiden tijdens nieuwe openingsuren fysiek en telefonisch terecht op het gemeentehuis. De gespecialiseerde diensten blijven op afspraak werken. Daarnaast is het digitaal loket 24 op 7 open.

Het lokaal bestuur van Bonheiden zet deze legislatuur sterk in op een verbetering van de dienstverlening en klantvriendelijkheid. Deels omwille van corona werden er al enkele significante stappen genomen om de dienstverlening te verbeteren en moderniseren. Zo werken we sinds vorig jaar met een online afsprakenmodule en werd het digitaal loket serieus uitgebreid.

Ook de verbetering van de openingsuren stond mee op de planning van het project dienstverlening. Er werd gezocht naar een efficiënte verdeling van de openingsuren met uitgebreide mogelijkheden voor onze werkende inwoners.

Om dit te bereiken werd uitvoerig onderzocht welke momenten door onze inwoners druk bevraagd worden, en welke momenten minder interessant zijn. Daarnaast werd ook een vergelijking gemaakt met de buurgemeenten van Bonheiden en andere gemeenten in Vlaanderen uit dezelfde Belfiuscluster (gemeenten met een vergelijkbare populatie aan Bonheiden). Ook de medewerkers kregen de kans om hun mening te geven op de nieuwe openingsuren. Hun feedback werd meegenomen in het finale voorstel.

Tegen het einde van het jaar wordt een evaluatiemoment voorzien waarin bekeken zal worden of de uren nog verder bijgestuurd moeten worden.

Wat zijn de nieuwe openingsuren?

  • Maandag: 8.30 - 13 u.
  • Dinsdag: 8.30 - 13 u.
  • Woensdag: 8.30 - 13 u. en 14 - 16.30 u.
  • Donderdag: 8.30 - 13 u. en 16 - 19.30 u.
  • Vrijdag: 8.30 - 13 u.

Opgelet! De gespecialiseerde diensten van het gemeentehuis werken enkel op afspraak. Maak je afspraak hier of bel naar 015 50 28 00 tijdens de openingsuren.

dinsdag 31 mei 2022 10 u.