Nieuwe maatregelen flankerend onderwijs

Dankzij het flankerend onderwijsbeleid kunnen gemeenten een beleid voeren waarmee ze alle kinderen bereiken die op hun grondgebied school lopen.

Het kader werd in overleg met de schooldirecties volledig herbekeken, het dateerde van 2006 en was aan hernieuwing toe. Op de gemeenteraad van 29 april werd het nieuwe kader goedgekeurd.

Het bestuur hecht veel waarde aan de groei en ontwikkelingskansen van alle leerlingen die in Bonheiden-Rijmenam school lopen. Daarom blijven we inzetten op gratis opvang voor alle leerlingen zowel voor als na de schooluren.

Elke school krijgt een pakket van 22 opvanguren; elke schooldag 1 uur ochtendtoezicht, woensdag 1 uur middagtoezicht en elke andere schooldag 4 uur avondtoezicht. Bovendien krijgt elke school met meer dan 200 leerlingen 2,5 uur extra die ze op maat van hun school kunnen inzetten op momenten naar keuze. De gemeente zorgt in nauwe samenwerking met de scholen voor de aanwerving van het personeel.

Om dit te kunnen realiseren heeft het bestuur de budgetten verhoogd. Voor toezicht is er een budget van € 248.596 voorzien.

De regeling omtrent middagtoezicht, 1 uur toezicht per 50 leerlingen; het schoolzwemmen waarbij de gemeente de kost betaalt voor het schoolzwemmen en het leerlingenvervoer van thuis naar de school en terug blijft behouden.

donderdag 30 april 2020 9.17 u.