Nieuwe gebruikersovereenkomst voor 't Smiske

In 2018 besliste de gemeente Bonheiden om over te gaan tot aankoop van de site Heemmuseum ’t Smiske, gelegen in Rijmenam. Heemkring 't Hoefyzer en heemkring 't Kaaskot zullen er in de toekomst nauw gaan samenwerken. Op de gemeenteraad van 26 juni werd daarom een gebruikersovereenkomst goedgekeurd.

Het gemeentebestuur kiest met deze investering om de erfgoedkundige kringen te ondersteunen in hun werking, als ook deze waardevolle erfgoedsite te bewaren.

De ligging van de site zo dicht bij de Dijle, is ook een mooie kans om deze plek tot toeristische poort te ontwikkelen.

De gebruikersovereenkomst

De nadruk van de gebruikersovereenkomst ligt op het gebruik van 't Smiske voor culturele activiteiten. Voor de heemkringen wordt specifiek melding gemaakt van de vestiging en uitbating van de heemkundige kringen, het heemkundig museum en de daarbij behorende activiteiten.

Gebruik van 't Smiske

De heemkringen krijgen exclusief gebruik van bepaalde delen van 't Smiske, zoals de archiefruimte, het boerderijgebouw met aanpalend winkeltje en het bakhuis. Aan heemkring 't Hoefyzer wordt bovendien het exclusief gebruik toegekend van het bijgebouw waar de klompenmakerij is gevestigd. Heemkring 't Kaaskot mag een smidse oprichten op het terrein van zodra zij beschikken over de nodige toelatingen.

Andere delen van 't Smiske, zoals de zaal met toog en het terras, kunnen ter beschikking gesteld worden voor culturele activiteiten.

donderdag 27 juni 2019 16.21 u.