Nieuw type ophaalwagen in Bonheiden

Vanaf 26 april 2017 zal de DIFTAR-container van zo’n 900 gezinnen geledigd worden met een nieuw type voertuig: de zijlader.

De zijlader verschilt wat van de bekende huisvuilwagen. Dit voertuig heeft een grijparm die door de chauffeur vanuit de cabine bediend wordt. Met de grijparm kan de chauffeur de container optillen, ledigen en op zijn oorspronkelijke plaats terug zetten.

De zijlader zorgt ervoor dat de ophaling sneller kan gebeuren en dus efficiënter. Daarnaast maakt hij het werk voor de ophalers ook minder zwaar, maakt hij minder lawaai en is hij minder vervuilend.

Uiteraard zijn er een aantal randvoorwaarden waaraan moet voldaan zijn om dit nieuwe type voertuig te kunnen inzetten. Er mogen geen wagens geparkeerd staan voor de containers, de afstand tussen de rijweg en de container mag niet te groot zijn, er mogen geen obstakels zijn voor de hefbeweging (vb. laaghangende takken) … De zijlader zal daarom slechts in een beperkt aantal straten in Bonheiden gebruikt worden. De bewoners hebben daaromtrent recent een brief en een infobrochure ontvangen .

De komst van de zijlader verandert niets aan de inzameldata of de tarieven van DIFTAR.

Meer informatie kan u bekomen via de gratis infolijn van IVAREM - tel. 0800 90 441 of via info@ivarem.be.

woensdag 19 april 2017 10.17 u.