Nieuw subsidiereglement rond ‘rationeel energieverbruik’

Afgelopen jaar sleutelden we aan een nieuw subsidiereglement ‘rationeel energieverbruik’. Met dit reglement, dat ingaat op 1 januari, wil de gemeente de kredieten optimaal inzetten om zowel energiearmoede als CO2-uitstoot tegen te gaan.

De gemeente ondertekende vorig jaar het Burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Dit is belangrijk om de klimaatverandering tegen te gaan. 50% van de gemeentelijke CO2 uitstoot is afkomstig van de huishoudens. Om als gemeente onze doelstelling te behalen, is het dus belangrijk om de huishoudens hierbij te betrekken.

Vanaf 2018 ondersteunen de nieuwe gemeentelijke premies onze kwetsbare inwoners om hun woningen energetisch te verbeteren. Zo willen we er voor zorgen dat de toekomst energiezuiniger is voor iedereen. Vooral bij huurwoningen kan er nog veel geïnvesteerd worden in energiebesparing. De huurder betaalt een hoge energiekost, terwijl het voor de verhuurder soms niet loont om te investeren. Ook hier willen we verandering in brengen.

Ben je verhuurder van een woning en behoort de bewoner tot de doelgroep van de premie, neem dan zeker contact op met de milieudienst. Zo zorgen we er samen voor dat de huurwoning energetisch op orde wordt gesteld met een maximale ondersteuning.

Is er voor andere woningen dan geen premie meer? Toch wel! Maak je gebruik van ecologische bouwmaterialen bij een renovatie dan kan je aanspraak maken op een gemeentelijke premie. Deze premie blijft in 2018 ongewijzigd. Ook Eandis geeft nog steeds premies voor investeringen in je woning.

Meer info via milieudienst@bonheiden.be

vrijdag 1 december 2017 12.12 u.