Nieuw bestuur vanaf 3 januari

De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober betekenen een grote verandering voor ons gemeentebestuur. BR-30, CD&V en Open VLD ondertekenden een bestuursakkoord voor 2019-2024, waardoor er vanaf 3 januari een nieuw college van burgemeester en schepenen komt.

Volgens de informatie van de nieuwe bestuursploeg, wordt de samenstelling en taakverdeling van het college als volgt:

Burgemeester: Lode Van looy (BR30)

 • Algemeen beleid
 • Financiën en begroting
 • Burgerlijke stand en burgerzaken
 • Politie en brandweer
 • Kerkfabrieken
 • Communicatie

1° Schepen: Mieke Van Den Brande (CD&V)

 • Ruimtelijke ordening en milieu
 • Duurzame ontwikkeling
 • Cultuur, bibliotheek en toerisme

2° Schepen: Bart Vanmarcke (Open VLD)

 • Lokale economie, middenstand en markten
 • Mobiliteit en gezonde lucht
 • Onderwijs
 • ICT

3° Schepen: Frans Uytterhoeven (BR30)

 • Openbare werken en patrimonium
 • Personeel
 • Begraafplaatsen
 • Toegankelijkheid

4° Schepen:

2019-2021: Pascal Vercammen (Open VLD)
2022-2023: Luc De Weerdt (BR30)
2024: Daan Versonnen (CD&V)

 • Sport en gezondheid
 • Jeugd en kinderopvang
 • Feestelijkheden
 • Dierenwelzijn

5° Schepen: Hilde Schueremans (CD&V)

 • Sociale zaken
 • Senioren
 • Wijkwerking
 • Wonen
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Gelijke kansen

Steven Morrens (CD&V) blijft voorzitter van de gemeenteraad.

maandag 17 december 2018 11.32 u.