Natuurprojecten

Aangezien natuurbehoud niet alleen een zaak is van de overheid en erkende natuurverenigingen, stelde de gemeenteraad op 29 april 2015 een subsidiereglement voor natuurprojecten vast. Elke vereniging kan nu aanspraak maken op een subsidie voor projecten dat bijdraagt tot natuurbehoud, natuurontwikkeling, natuureducatie en landschapszorg op het grondgebied van Bonheiden.

Dit reglement werd bekendgemaakt op de gemeentelijke website sinds 11 mei 2015.