Mondiale Raad

De Mondiale Raad is een erkende adviesraad van het gemeentebestuur die organisaties en burgers betrekt bij Noord-Zuidvraagstukken, zoals internationale solidariteit, duurzame ontwikkeling en noodhulp groepeert. De Mondiale raad adviseert het gemeentebestuur over aanvragen van NGO’s en inwoners voor financiële steun voor projecten in het Zuiden.

De raad bestaat zowel uit vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen die actief zijn rond Noord-Zuid, maar ook uit geïnteresseerde burgers.

Wens je zelf mee betrokken te zijn, contacteer dan de dienst omgeving via omgeving@bonheiden.be 

Voorzitter: Ilse Versteven – ilse.versteven@gmail.com

Secretaris: Lieven Vanhemelrijck