Mobiliteitsplan van Bonheiden

Op 27 oktober 2021 keurde de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan voor Bonheiden goed. 

Bonheiden streeft naar een trendbreuk door een duurzaam mobiliteitsscenario voor te stellen, waarin voetgangers, fietsers en duurzame vervoersmiddelen de nodige zuurstof krijgen om hun plaats in te nemen in het alledaagse verkeer.

Door te kiezen voor weginrichtingen en circulatiemaatregelen die op maat zijn van deze duurzame vervoersmiddelen moet Bonheiden gezonder, veiliger en aangenamer worden, maar ook nog steeds vlot bereikbaar. Het doorgaand verkeer zal zich hierbij moeten aanpassen aan de kernen van Bonheiden en niet omgekeerd. 

Vier bouwstenen

Op basis van de onderzoeken die per thema werden uitgevoerd, worden er maatregelen voorgesteld die samen kunnen bijdragen aan de verschillende doelstellingen. Bonheiden stelt vier bouwstenen voor die duurzame vervoersmiddelen op de eerste plaats zetten: 

  1. Het opdelen van de dagelijkse doortocht door de dorpskern.
  2. MIX-wijken (met gemengd verkeer) als veilige schoolomgevingen. 
  3. Aangename Hoppinpunten (*) met een combinatie van vervoersmiddelen. 
  4. Groene veilige fietsroutes. 

Deze bouwstenen vormen samen een realistische aanpak om in Bonheiden te werken aan duurzame mobiliteit. Het nieuwe mobiliteitsplan bevat bovendien nog meer dan 50 acties die in de toekomst kunnen ondernomen worden.

(*) Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar verschillende parkeermogelijkheden zijn en/of verschillende vervoersmogelijkheden (trein, bus, deelfiets, deelauto, ...) aangeboden worden, zodat reizigers zich met het meest geschikte vervoermiddel kunnen verplaatsen.

Hieronder kan je het mobiliteitsplan downloaden.

donderdag 24 februari 2022