Meldpunt

Het meldpunt dient om problemen binnen Bonheiden efficiënt te registreren en op te volgen zoals zwerfkatten, onduidelijke verkeerssignalisatie, verstopte grachten, sluikstort, onderhoud aan wegen en openbaar groen...

Maar er zijn ook enkele uitzonderingen. Beleidskwesties - zoals een straat omvormen tot fietsstraat - zijn moeilijk te verwerken via het meldpunt en kaart je best rechtstreeks aan bij de bevoegde schepenen. Je vindt hun contactgegevens via www.bonheiden.be/college.

Dienstverlening die de gemeente overlaat aan andere organisaties meld je rechtstreeks aan hen: