Meerjarenplan 2020-2025 Gemeente en OCMW

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maakte het Autonoom Gemeentebedrijf net zoals de gemeenteĀ een strategisch meerjarenplan. In dit plan staat wat de besturen de volgende 6 jaar willen realiseren, en hoe zij hun budget willen inzetten. Dat meerjarenplan wordt jaarlijks geactualiseerd.