Meerjarenplan 2020-2025 AGBPB

Bij het begin van elke nieuwe legislatuur maakte het Autonoom Gemeentebedrijf net zoals de gemeenteĀ een strategisch meerjarenplan. In dit plan staat wat de besturen de volgende 6 jaar willen realiseren, en hoe zij hun budget willen inzetten. Dat meerjarenplan wordt jaarlijks geactualiseerd.