Mechels Broek

Een nat natuurgebied

Het Mechels Broek ligt voor een stukje op Bonheidens grondgebied. Samen met Mispeldonk en Cassenbroek maakt het Mechels Broek deel uit van een groot groen netwerk in de Beneden-Dijlevallei. Toch is het landschap niet te vergelijken met wat we kennen van de andere natuurgebieden in onze gemeente. Het grote natuurgebied behoort immers tot het vroegere natuurlijke overstromingsgebied van de Dijle. Dat is de reden waarom het Mechels Broek vooral een nat en open karakter heeft, een weids landschap vol afwisseling.

Een vogelparadijs

Eind jaren zestig werden voor de aanleg van de E19 twee grote zandwinningputten gegraven. Deze putten zijn nu twee grote, diepe vijvers. De kleinste, de 'reservaatvijver', ligt in het huidige natuurgebied en is erg in trek bij heel veel (water)vogels als rust- en eetplaats. In het voorjaar kiezen prachtige en veeleisende vogels als blauwborsten, rietzangers, waterrallen en zomertalingen het Mechels Broek uit om te broeden. In het najaar blijven visarenden en kiekendieven wat hangen om uit te rusten tijdens hun trek. De winter is dan weer ideaal om grote groepen eenden te zien.

Knotwilgen, een bron van biodiversiteit

Knotwilgen horen vanouds thuis in deze natte weidegebieden. Het snoeihout kende allerlei toepassingen, van weipalen tot klompen of brandhout. De wilgen droegen ook hun steentje bij tot de waterhuishouding van de weilanden, 1 knotwilg kan tot 100 liter water per dag verdampen! Een rij knotwilgen biedt beschutting en plaats aan tal van andere planten en een grote verscheidenheid aan dieren. Echt een levensgemeenschap op zich. Daarom worden deze bomen in stand gehouden. Vroeger door de boeren, tegenwoordig voornamelijk door enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt.