Mantelzorgverlof

Je kan als mantelzorger met het erkenningsattest voor het sociaal voordeel bij je werkgever mantelzorgverlof aanvragen.

Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je één volledige maand mantelzorgverlof opnemen.

Als je voltijds werkt, kan je ook ervoor kiezen om een halftijdse of 1/5de vermindering op te nemen.

Sommige mantelzorgers zorgen voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan je een maand mantelzorgverlof opnemen.

Over je hele loopbaan kan je maximum 6 maanden voltijds mantelzorgverlof opnemen of 12 maanden als je het halftijds of deeltijds opneemt.

 Je vraagt het verlof aan door een aangetekend schrijven of een brief te bezorgen aan je werkgever met het bewijs van je erkenning als mantelzorger met het sociaal voordeel.

Opgelet! Zelfstandige, werklozen en gepensioneerden? kunnen geen mantelzorgverlof aanvragen.