Mantelzorgpremie Bonheiden

Als blijk van waardering en erkenning voor de constante inzet en ondersteuning die mantelzorgers bieden, wil de gemeente Bonheiden, met ingang van 1 januari 2021, een mantelzorgpremie toekennen aan de mantelzorgers van zorgvragers die gedomicilieerd zijn in Bonheiden. De premie zal € 120 per jaar bedragen en uitgekeerd worden in Rijmheidebons.

In het reglement wordt zeer bewust gekozen om geen onderscheid te maken in de leeftijd van de zorgvrager (kind, volwassene of senior). Ook de band tussen mantelzorger en zorgvrager (vriend, buur of familielid) of het inkomen van de zorgvrager spelen geen rol in de toekenning van de mantelzorgpremie. De mate van zorgbehoevendheid van de zorgvrager is één van de indicatoren voor het toekennen van de premie.

De premie is een initiatief van de werkgroep mantelzorg die in 2019 opgestart werd. Deze werkgroep is samengesteld uit deskundigen en leden van alle politieke fracties.