Maak melding van zwerfkatten

Een kattin kan twee maal per jaar jongen krijgen, met een gemiddelde van 4 katjes per worp, die na 6 maanden al zelf kunnen jongeren. Om overlast te vermijden is de melding hiervan door inwoners van belang.

Zwerfkatten zijn, eenvoudig gezegd, katten die geen eigenaar hebben. Ze kunnen zich vrij verplaatsen en voortplanten en leven voornamelijk op openbare plaatsen, in leegstaande gebouwen, plantsoenen of op braakliggende gronden. 

Ook in onze gemeente trachten we de populatie van zwerfkatten onder controle te houden. Belangrijk is echter wel de medewerking van alle bewoners om tijdig de aanwezigheid van zwerfkatten te melden. 

Melding maken van een zwerfkat kan steeds via het gemeentelijk meldpunt of rechtstreeks via de milieudienst.

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. Je vult online het meldingsformulier voor zwerfkatten in.
  2. Vervolgens kan je op het gemeentehuis een speciale vangkooi ophalen die je uitzet op de plaats waar de zwerfkat rondhangt.
  3. Nadat de kat in de kooi zit, breng je de kat in de kooi naar het dierenasiel in Mechelen. Zij steriliseren/castreren/verzorgen de kat.
  4. Als het een tamme kat is, blijft ze in het asiel en wordt ze ter adoptie afgestaan. In dat geval dien je enkel weer de kooi terug op te halen. Als het een wilde kat is, dan belt het asiel je om de kat te komen halen en opnieuw los te laten waar je ze gevonden hebt. Daarna moet de kooi retour bezorgd worden aan het gemeentehuis.
woensdag 5 juni 2019 13.50 u.