Maak melding van zwerfkatten

Een kattin kan twee maal per jaar jongen krijgen, met een gemiddelde van 4 katjes per worp, die na 6 maanden al zelf kunnen jongeren. Om overlast te vermijden is de melding hiervan door inwoners van belang.

Zwerfkatten zijn, eenvoudig gezegd, katten die geen eigenaar hebben. Ze kunnen zich vrij verplaatsen en voortplanten en leven voornamelijk op openbare plaatsen, in leegstaande gebouwen, plantsoenen of op braakliggende gronden. 

Ook in onze gemeente trachten we de populatie van zwerfkatten onder controle te houden. Belangrijk is echter wel de medewerking van alle bewoners om tijdig de aanwezigheid van zwerfkatten te melden. 

Melding maken van een zwerfkat kan steeds via het gemeentelijk meldpunt of rechtstreeks via de milieudienst.

 

woensdag 5 juni 2019 13.50 u.