Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Het gemeentebestuur van Bonheiden richtte op 7 juni 2004 de adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang op.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen die in de gemeente betrokken is bij het organiseren van kinderopvang samen rond de tafel om de plaatselijke situatie in kaart te brengen en te evalueren. De voornaamste partners zijn de kinderopvangvoorzieningen, scholen, ouders, het jeugdwerk, het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur…. Elke actor krijgt de kans om inspraak te hebben in het lokale kinderopvangbeleid en in de beleidsopties die op korte of langere termijn genomen zullen worden. 

Voorzitter:

Steven Lauwers
T 015 27 84 11
M 0473 67 52 70
E stla@telenet.be

Secretaris:

Tim Gordts
T 015 50 05 04
M 0471 24 53 30
E tim.gordts@bonheiden.be