Het nieuwe lichtplan wordt in de loop van mei ingevoerd

Door het brandregime van de openbare verlichting aan te passen kunnen we de CO2-uitstoot en de lichtpollutie van onze gemeente sterk doen dalen. Belangrijk, want Bonheiden heeft zich geëngageerd om haar uitstoot sterk te doen dalen tegen 2030.

Minder energieverbruik is niet enkel goed nieuws voor het milieu, maar ook voor de energiefactuur van de gemeente. Momenteel geven we € 200.000 per jaar uit aan de openbare verlichting, een bedrag waar we sterk op kunnen besparen. Geld dat we kunnen investeren in de vernieuwing en verbetering van onze lichtinfrastructuur. Zo schakelen we o.a. over naar LED-verlichting die energiezuinig en dimbaar is, waardoor we nóg meer besparen.

Wat houdt het nieuwe lichtplan in?

Tijdens weeknachten wordt de openbare verlichting gedimd of gedoofd tussen 23.30 en 5.30 u. Op vrijdag- en zaterdagnacht blijft in de meeste straten de openbare verlichting branden zoals ze nu doet. In het centrum van Bonheiden en Rijmenam en in de fietsstraten wordt het licht enkel gedimd, niet gedoofd. Omdat de huidige lichtarmaturen niet kunnen dimmen, zal het dimmen van de lampen pas in een latere fase gebeuren. In straten die voorzien zijn om te dimmen, blijven de lichten gewoon branden tot er nieuwe, aangepaste armaturen geplaatst zijn.

Wanneer treedt het nieuwe lichtplan in werking?

Voor de praktisch uitrol en de exacte planning doet onze gemeente beroep op de diensten van Eandis. Volgens hun huidige planning wordt het nieuwe lichtplan uitgerold in de loop van mei. De veranderingen worden stelselmatig doorgevoerd en starten in het westen van Bonheiden. De zones zijn afhankelijk van het bereik van de elektriciteitskasten en vallen dus niet af te bakenen in straten. Tijdens deze eerste fase stelt Eandis alleen de lampen in die zullen doven.

In een latere fase wordt de straatverlichting in de fietsstraten en in het centrum van Bonheiden en Rijmenam gedimd. De huidige straatverlichting is hier technisch niet toe in staat en moet daarom eerst vervangen worden door LED-lampen. Het gemeentebestuur zal in die context een planning opstellen voor de vernieuwing van de lichtinfrastructuur. De verlichting in het centrum van Rijmenam wordt vervangen tijdens de heraanleg van de dorpskern.

Bonheiden is niet de eerste…

Bonheiden is niet de eerste gemeente die haar lichtplan heeft aangepast. Verschillende gemeenten hebben de afgelopen jaren met succes de overschakeling gemaakt. Hun ervaringen en verschillende studies tonen aan dat de straatverlichting doven geen negatieve invloed heeft op de veiligheid. Bovendien zal het gemeentebestuur ook zorgen voor lichtreflectoren op de wegen om de zichtbaarheid waar nodig te verhogen.

Meer informatie

Heb je een technische vraag of merk je een defect op? Dan kan je best rechtstreeks contact opnemen met Eandis via het gratis nummer 0800 6 35 35 of https://straatlampen.eandis.be

Met andere vragen en opmerkingen kan je terecht bij de milieudienst via milieu@bonheiden.be of 015 50 28 42.

maandag 28 mei 2018 10 u.