Belastingreglement van leegstandsregister en leegstand

Wij heffen een jaarlijkse belasting op een leegstaande woning/kamer en gebouw die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.

Meer info

Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 18/12/2019; gewijzigd op 16/12/2020;
Bekendmaking op de website op 21/12/2020