Doe beroep op BOFAS

Ben je uitbater van een tankstation? Of stond er op je eigendom ooit een tankstation? Dan kan de bodem verontreinigd zijn. In dat geval kan je beroep doen op BOFAS. Het bodemsaneringsfonds voor tankstations betaalt de kosten terug of saneert voor jou de grond.

Snel zijn is de boodschap, want het fonds wordt slechts gedurende zes maanden opnieuw opengesteld voor nieuwe aanvragen.

Wat is BOFAS?

BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations, is een gezamenlijk initiatief van de brandstoffensector en de overheid.

BOFAS betaalt (al dan niet gedeeltelijk) de kosten terug die een uitbater, eigenaar of gebruiker heeft gemaakt voor het zuiveren van de grond en dit onder een aantal wettelijk vastgelegde voorwaarden.

Moet de verontreiniging echter nog aangepakt worden, dan zal BOFAS de volledige sanering van a tot z uitvoeren (indien je aan de wettelijke voorwaarden voldoet). Het fonds heeft sinds de oprichting in 2004 al bijna 3.500 saneringen uitgevoerd en/of gefinancierd.

Check de historiek van je perceel

Uitbaters van tankstations kennen BOFAS al langer. Maar niet iedere eigenaar of gebruiker is er zich van bewust dat er op zijn grond ooit een tankstation werd uitgebaat.

In dat geval word je door BOFAS geïnformeerd, want de meeste risicogronden zijn bekend. Als je recent een brief van BOFAS hebt ontvangen is de kans zeer groot dat je ooit een tankstation hebt uitgebaat of dat er op jouw grond ooit een tankstation heeft gestaan.

Heb je geen brief van BOFAS ontvangen maar twijfel je? Ga dan de historiek van je perceel na. Ook al heeft de grond intussen een andere bestemming gekregen, het risico blijft.

De kosten van een sanering van dit type verontreiniging lopen gemiddeld op tot 135.000 euro.

Geen kopzorgen

BOFAS staat klaar om aanvragers te adviseren en bij te staan bij hun sanering en de verdere administratieve afwerking. Indien BOFAS de sanering zelf uitvoert, neemt het ook de volledige administratie op zich.

BOFAS heeft ruim 15 jaar ervaring met het saneren van tankstations en kiest de best mogelijke techniek voor elk terrein met zo weinig mogelijk hinder.

Het fonds helpt ook bij het samenstellen van het dossier dat nodig is om een aanvraag in te dienen. Wie er belang bij heeft, kan dus maar beter zo snel mogelijk met BOFAS contact opnemen.

Meer info www.bofas.be

maandag 3 juni 2019 16.29 u.