Klachtenbehandeling gemeente - procedure en reglement

Het Gemeentedecreet bepaalt dat in elke gemeente in Vlaanderen de gemeenteraad een procedure voor klachtenbehandeling organiseert, op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking hebben. 

Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen een klacht en een melding.

Voorwaarden

Klachten kunnen alleen schriftelijk worden ingediend: via het e-loket (klachtenformulier), mail, fax, per brief of met een klachtenformulier dat de gemeente ter beschikking stelt.

Meldingen, vragen om informatie, beroepen, bezwaren, suggesties en petities worden niet beschouwd als klachten.

Hoe aanvragen

Heb je een klacht? Lees hier het klachtenreglement. Hieronder vind je het klachtenformulier.

Digitaal loket