Kinderopvang met inkomenstarief

De dienst opvanggezinnen van het OCMW zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar in Bonheiden-Rijmenam. Ze worden opgevangen bij onthaalmoeders (momenteel 10) die zowel voor dagopvang als voor buitenschoolse opvang zorgen. Die opvang wordt erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

In een kinderopvang met inkomenstarief betaalt u volgens uw inkomen.

Voorwaarden

Om een prijs te kunnen betalen volgens uw inkomen, hebt u een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als u uw inkomen niet bekend wilt maken, moet u een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kunt u niet terecht bij een opvang waarbij u betaalt volgens uw inkomen. 

Hoe aanvragen

U vraagt uw attest inkomenstarief aan in de maand voor uw kind voor het eerst naar de opvang gaat:

  • Registreer u met uw e-ID of federaal token op 'Mijn Kind en Gezin'.
  • Bereken uw inkomenstarief en vraag een attest aan.
  • Bezorg het attest inkomenstarief aan uw opvang.

Als u aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op 'Mijn Kind en Gezin'. U hebt dan ook bewijsstukken nodig. 

Kostprijs

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

In 2019 betaalt u tussen 5,24 euro en 29,09 euro per dag. In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.