Ken je de veiligheidsberoepen?

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Om een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie, ontwikkelde de federale Algemene Directie Veiligheid & Preventie de campagne Wederzijds Respect.

Wederzijds respect

De ultieme boodschap van de campagne is: "wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer." Daarom is de rode draad van de campagne verbindend werken. Uit gesprekken met het middenveld blijkt dat de burger de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen niet voldoende kent, wat tot misverstanden kan leiden.

Wie is wie?

De federale overheid koos ervoor om als eerste stap de verschillende veiligheidsberoepen toe te lichten. Wie is wie? Wat doet een politieagent, gemeenschapswacht of private bewakingsagent nu eigenlijk? Voor wat kan ik bij hem/haar terecht? Waar moet ik een klacht indienen als ik onheus behandeld ben? Dit kan je allemaal terugvinden in deze folder.

donderdag 16 september 2021 15.42 u.