Is jouw evenement COVID-proof?

Het COVID Event Risk Model helpt een event COVID-veiliger te maken. Met dit model kan je inzicht verwerven in het COVID-veiligheidsrisico van elk event. Dit wordt weergegeven met behulp van een kleurenlabel: groen, oranje, rood.

Het COVID Event Risk Model werd in samenwerking met wetenschappelijke experts, gespecialiseerde onderzoekers en de Alliantie van Belgische Event Federaties ontwikkeld. 

Het kleurenlabel wordt als de referentie beschouwd door lokale overheden bij het verlenen van vergunningen en dit al minstens voor éénmalige events die vanaf 1 juli in de publieke ruimte worden georganiseerd met meer dan 200 mensen. Met het online COVID Event Risk Model kan je eigen events scannen en aanpassen.

Het COVID Event Risk Model wordt begeleid door een COVID Event Risk Model Protocol die je helpt inschatten of je event aan de gevraagde parameters kan voldoen. De COVID Event Scan vertrekt voornamelijk vanuit het perspectief van het publiek en dus de bezoekers van een event. Voor meer specifieke richtlijnen voor deelnemers, artiesten/performers, medewerkers en leveranciers, zijn er sectorspecifieke protocollen die ook zijn opgenomen op de website www.covideventriskmodel.be Daar vind je ook terug hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken.

Naast dit protocol zijn er op deze website ook een aantal specifieke protocollen opgenomen. Deze geven mee hoe je het praktisch moet aanpakken om een event COVID-veiliger te maken. Je vindt hier onder andere protocollen van de sportsector, de cultuursector en de horeca terug.
COVID Event Risk Model is een leer- en beheersmodel voor de eventorganisator en een adviesmodel voor de overheden. Het meegekregen veiligheidslabel zegt niets over de beslissing of een event al dan niet kan doorgaan. De finale beslissingsbevoegdheid hierover ligt op gemeentelijk/stedelijk niveau.

Scan je evenement hier.

donderdag 2 juli 2020 12.13 u.