Inzage kiezerslijsten

 

Het college van burgemeester en schepenen maakt ingevolge artikel 16 en 19 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet bekend dat eenieder vanaf 1 september 2018 tot 2 oktober 2018 in gemeentehuis van Bonheiden, dienst Burgerzaken, Jacques Morrensplein 10 te 2820 Bonheiden tijdens de openingsuren, 08u30 tot 12u00 en van 13u30 tot 16u30, kan nagaan of hijzelf of een ander op de kiezerslijst vermeld staat.

Ook de procedure van bezwaar en beroep ligt bij de dienst Burgerzaken ter inzage.