Investeer mee in zonne-energie op deze daken

Toon je interesse om mee te investeren in pv-panelen op gemeentelijke daken, laat dan zeker al je interesse blijken. De gemeente heeft momenteel aan aanbesteding uitgeschreven voor een eerste opstart. Samen strijden we zo voor minder CO2 uitstoot in onze gemeente.

Bonheiden heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 de CO2 uitstoot over het ganse grondgebied te verminderen met 40%. Om deze doelstellingen te bereiken wil de gemeente samenwerken met haar inwoners, en hen de kans geven om hier mee de vruchten van te plukken.

Vorig jaar kreeg Bonheiden via de actie Stroomversnellers van Vlaanderen een subsidie om zonnepanelen te plaatsen op het dak van het Blikveld via burgerparticipatie. Het huidige bestuur wenst het tempo in deze projecten van zonnestroom te versnellen en besliste begin dit jaar om ook voor de daken van het gemeentehuis en de bibliotheek deze aanpak te volgen.

Momenteel loopt de aanstelling van een samenwerkingspartner die de kans zal geven aan inwoners om via aandelen mee te investeren in deze zonnepanelen en die nadien zal zorgen voor de plaatsing en het onderhoud van deze installaties. Op die manier kan je als burger mee je steentje bijdragen aan een beter klimaat kan je hier ook financieel voordeel mee doen.

Toon je nu al interesse, laat dan zeker je gegevens achter zodat we je als eerste op de hoogte kunnen houden van de infoavonden die hiervoor zullen georganiseerd worden.

www.bonheiden.be/klimaatactieplan 

dinsdag 30 april 2019 12.14 u.