Investeer mee in hernieuwbare energie

Ook dit jaar kan je als inwoner mee investeren in hernieuwbare energie in onze gemeente. De gemeente ging hiervoor een samenwerking aan met Klimaan cvso en zoekt aandeelhouders voor lokale groene stroom.

Bonheiden wilt inzetten op hernieuwbare energie op eigen patrimonium en kiest hier resoluut voor een samenwerking met een burgercoöperatieve zodat eigen inwoners mee kunnen investeren in deze hernieuwbare energie. 

Begin 2019 besliste het gemeentebestuur om de daken van het gemeentehuis en de bibliotheek te voorzien van pv-panelen voor zonne-energie door energiecoöperaties ZuidtrAnt CVBA-SO en Klimaan cvso. Goed voor 76.86 kWp aan lokale groene stroom per jaar.

Ook in 2020 zet de gemeente verder in op deze samenwerkingsvorm en zal Klimaan cvso zonnepanelen plaatsen op 10 verschillende daken met een productie goed voor 153 kWp aan bijkomende lokale groene stroom per jaar.

Door de installatie van deze pv-panelen te voorzien door deze burgercoöperaties geven we ook de kans aan alle inwoners om mee te investeren in hernieuwbare energie. Elke burger zal immers de kans krijgen om via aandelen mee te participeren in dit project. Zo geven we de mogelijkheid om mee de vruchten te plukken van de transitie naar een klimaatvriendelijke gemeente. 

meer info vind je hier

donderdag 30 juli 2020 15.35 u.