Intern bestuur

Respectievelijk de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn stellen het arbeidsreglement en rechtspositie van het personeel vast.