Sociale woningen in Bonheiden

Elke gemeente kreeg van de Vlaamse overheid een bindend sociaal objectief opgelegd. Binnen een vooropgestelde termijn moet de gemeente op haar grondgebied een aantal bijkomende sociale huurwoningen realiseren.

Het bindend sociaal objectief is de rechtsplicht van de gemeente om de opgelegde doelstelling inzake bijkomende sociale huurwoningen te realiseren in de periode 2009-2025.

Wonen-Vlaanderen gaat met de ‘voortgangstoets’ na of de gemeente haar bindend sociaal objectief heeft bereikt.

Naar aanleiding van de voortgangstoets 2018 maakte de gemeente een plan van aanpak op om aan te tonen dat de gemeente voldoende inspanningen levert om het bindend sociaal objectief tijdig te behalen. Wonen-Vlaanderen beoordeelde het plan van aanpak van de gemeente Bonheiden en deelde mee dat onze gemeente aantoonde dat het vereiste sociaal woonaanbod volledig en binnen de vooropgestelde termijn kan gerealiseerd worden door sociale woonorganisaties of openbare besturen.

vrijdag 11 januari 2019 12.26 u.