Infoavond beheerplan Sint-Martinuskerkhof

Het kerkhof van Rijmenam heeft een rijke geschiedenis met veel lokale verhalen. Om deze unieke plek te beschermen en te beheren, werd besloten om een integraal erfgoedbeheerplan op te maken.

De uitwerking van het plan gebeurt door het adviesbureau INTRO Cultuur en media, i.s.m. verschillende gemeentelijke diensten, Heemkring ‘t Hoefyser en een groep gedreven vrijwilligers.

De voorbije maanden werden de inventarissen opgemaakt voor bouwkundige, landschappelijke, archeologische en funeraire elementen, die kunnen helpen om de erfgoedwaarde van deze unieke site te bepalen en naar de toekomst toe te beschermen.

De komende maanden werken de betrokken partners aan de uitwerking van de visie die vanuit deze inventarisatie zal worden ontwikkeld. Uiteraard is het van belang dat hierbij ook omwonenden, belanghebbenden (familieleden, nabestaanden) en inwoners van onze gemeente bevraagd worden.

Op 30 januari 2020 wordt een informatieavond gehouden om 20 u. in Sint-Maartensberg.

Meer info | ivo.vanloock@bonheiden.be 

donderdag 12 december 2019 11.12 u.