Impact maatregelen Corona virus op aanvragen tot omgevingsvergunningen

Het Corona virus heeft ook invloed op aanvragen tot omgevingsvergunningen. Het gaat vooral over de termijn waarbinnen een beslissing moet genomen worden en hoe een openbaar onderzoek moet gevoerd worden.

Wat deze invloed juist is, kan u nalezen in bijgaand document dat een samenvatting geeft van de genomen maatregelen. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden op de website van het departement Omgeving via www.omgeving.vlaanderen.be.

In de mate van het mogelijke zullen de diensten Milieu en Ruimtelijke ordening alle lopende dossiers blijven behandelen binnen de oorspronkelijk vooropgestelde termijnen en zal van het mogelijke uitstel slechts gebruik gemaakt worden wanneer dit niet anders kan.

Klik hier voor de korte samenvatting van de genomen maatregelen door de Vlaamse minister bevoegd voor Omgeving in de strijd tegen de effecten van het COVID-19 (Corona virus).

donderdag 26 maart 2020 9.56 u.