Ik heb een akte, attest of uittreksel nodig

Voor een adreswijziging, heel wat attesten, uittreksels, aktes en de aanvraag van nieuwe pin-en pukcodes is een afspraak en een verplaatsing naar het gemeentehuis eigenlijk niet nodig. Je kan dat gewoon zelf doen via ons digitaal loket (24/7 open).

Akten

Akte van erkenning

Geboorteakte

Akte van adoptie

Huwelijksakte

Akte van echtscheiding

Akte van geslachtswijziging

Akte van overlijden

Overige akten

Attesten

Attest van gezinssamenstelling

Attest van leven

Attest van nationaliteit

Attest van woonst (met historiek)

Stedenbouwkundig attest

Overige attesten

Uittreksels

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Uittreksel uit het strafregister