Scholengemeenschap Anker: Huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging