Huishoudelijk reglement van het beheersorgaan van de openbare bibliotheek