Hoeveelheid huishoudelijk afval stijgt door coronamaatregelen

De inwoners van de IVAREM-gemeenten produceerden in 2020 5 % meer restafval dan in 2019 (134,99 kg/inw. in 2020 t.o.v. 128,53 kg/inw. in 2019).

De hoeveelheid ingezamelde recycleerbare afvalstoffen steeg ook van 304,85 kg/inw. naar 312,80 kg/inw. Dit is een toename met 2,5 %. Daardoor steeg de totale hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen in 2020 met 3,3 %.

Concreet stijgt de afvalproductie per inwoner van 433,38 kg naar 447,79 kg. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de maatregelen (thuiswerk /quarantaine/sluiting van de horeca/meer gebruik wegwerpartikelen zoals mondmaskers) die genomen zijn ten gevolge van de coronapandemie.

De DIFTAR-gemeenten scoren ook nu nog opmerkelijk beter dan de gemeenten waar huisvuil in zakken wordt opgehaald (115,11 kg restafval/inw. t.o.v. 152,81 kg/inw.).

dinsdag 11 mei 2021 13.41 u.