Hoe gezond is uw grond?

Met De Grote Grondvraag brengt de OVAM in kaart welke gronden in Vlaanderen gezond zijn en welke niet. Samen met u kunnen ze elke vierkante meter grond weer gezond maken. Benieuwd hoe het gesteld is met uw grond?

Wat is de grote grondvraag?

Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De Grote Grondvraag. Samen met u wil de OVAM in kaart brengen welke gronden gezond zijn én welke niet. Want het zijn die verontreinigde gronden die ze willen opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke vierkante meter grond in Vlaanderen weer gezond maken.

Check vandaag nog uw grond op www.degrotegrondvraag.be

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Gezien het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Dat betekent echter niet dat er ook sprake is van bodemverontreiniging. Enkel een oriënterend bodemonderzoek kan daar uitsluitsel over geven. Zo kunnen ernstig verontreinigde gronden tijdig worden opgespoord en aangepakt.

Stoot u op een probleem? Is uw grond een risicogrond? Geen paniek, de OVAM zoekt samen met u naar een oplossing.

Waarom de grote grondvraag?

De Grote Grondvraag is van groot maatschappelijk belang. Want door ons rijke industriële verleden zijn er in Vlaanderen nog steeds een pak verontreinigde gronden. Die hebben een niet te onderschatten invloed op uw dagelijkse leven. U wil toch ook dat uw kinderen kunnen spelen op gezonde grond? Of dat boeren hun gewassen kunnen telen op vruchtbare bodem? Dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor de economie.

Redenen genoeg dus om goed zorg te dragen voor onze grond! En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote Grondvraag: samen álle risicogronden opsporen en terug gezond maken. Voor onze leefomgeving. En voor huidige en toekomstige generaties.

Wie is de OVAM?

OVAM staat voor Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De OVAM streeft naar een doordachte en milieubewuste omgang met afval, materialen en bodem. De OVAM geeft richting aan het beleid rond deze thema’s en beoogt onder meer burgers en bedrijven zekerheid te bieden over de kwaliteit van hun bodem. Zo ook met De Grote Grondvraag.

dinsdag 5 november 2019 13.39 u.