Hinderpremie

De hinderpremie vervangt de vroegere Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding en is er gekomen om de administratieve last voor de ondernemers tot een minimum te beperken. Een ondernemer heeft nu recht op 2.000 (maximaal één keer per jaar en één keer per hinderperiode).

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Je zaak moet ook vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (winkeliers), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Ernstige hinder betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten
  • én de werken een oppervlakte hebben van meer dan 50 m2
  • én de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.
     

Hoe vraag je de hinderpremie aan?

  • De beheerder van de werken is verplicht de nuts-of wegenwerken in te voeren in een databank. Voor de werken in Rijmenam heeft beheerder Aquafin deze gegevens ingevoerd. Het agentschap innoveren & ondernemen selecteert op basis van deze databank de getroffen handelaars.
  • De geselecteerde handelaars krijgen van het agentschap een brief voor de werken starten.
  • De handelaar vraagt zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. Je moet dit doen binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken.
  • Het agentschap controleert de gegevens en stort het bedrag zo snel mogelijk op jullie rekening.
  • Eventueel kan je bij sluiting ook nog een sluitingspremie aanvragen (zie hieronder).

Sluitingspremie?

Als je je zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kan je bijkomend ook één of meerder sluitingspremies aanvragen. Deze premie loopt vanaf de 22e kalenderdag van de sluiting en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen. Ook deze aanvraag gebeurt online via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden en bedraagt
€ 80/sluitingsdag met een maximum van 365 dagen.

Meer informatie?

Meer informatie over de hinderpremie vind je op www.vlaio.be/hinderpremie

Of contacteer onze dienst voor lokale economie: Ingrid Vermeulen (ingrid.vermeulen@bonheiden.be - 015 50 28 04)