Het buurtinformatienetwerk (BIN)

De laatste maanden zijn er in onze gemeente in totaal negen buurtinformatienetwerken (BIN’s) tot stand gekomen. Je kan ze herkennen aan het logo op borden en de stickers aan de woningen van de reeds aangesloten leden.

Eén BIN situeert zich in Bonheiden (Ter Blommeren), terwijl de acht andere BIN’s zich bevinden in Rijmenam (De Mart, Brakelberg, Watermolen, Harent, Jachthoorn, Weynes, Doornlaar &
Martinus). Door deze acht BIN’s is het grondgebied van Rijmenam volledig afgedekt.

Wat is een BIN?

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen burgers of zelfstandigen en de lokale politie binnen een bepaalde buurt of wijk met de bedoeling om informatie uit te wisselen. Een BIN wordt opgericht om de veiligheid en leefbaarheid van een buurt te verhogen en de sociale
controle te bevorderen.

Het vormt tevens een ideaal platform om preventieve informatie door te geven. Afhankelijk van de doelgroep spreekt men over een BIN (voor burgers) of BIN-Z (voor zelfstandige ondernemers, handelaars, KMO’s en de dienstverlenende sector). Een BIN is géén organisatie
die patrouilles of interventies uitvoert, deze taken zijn exclusief een bevoegdheid voor de politiediensten.

Hoe werkt een BIN?

Het verwittigingssysteem van een BIN wordt opgestart door de politie. Concreet zal een burger of zelfstandige naar 101 of de lokale politie bellen als hij iets verdachts meemaakt of ziet. De politiedienst evalueert de informatie en indien deze informatie nuttig is voor de burgers zal een boodschap verspreid worden via een speciaal communicatiesysteem en worden alle leden van die BIN telefonisch verwittigd. Op enkele minuten tijd worden zo alle leden thuis of in hun zaak opgebeld en kunnen zij de boodschap van de politie horen.

Wil je lid worden van een BIN?

Wil je lid worden van één van deze buurtinformatienetwerken? Vul dan het digitale aansluitingsformulier in op www.politie-bodukap.be of bezorg een ingevuld geprint aansluitingsformulier aan het hoofdcommissariaat of wijkbureel t.a.v. hoofdinspecteur Geert De Smet (BIN-gemandateerde).

Nog geen BIN in je buurt?

Is er nog geen BIN in je buurt, maar wil je bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid van je wijk? Dan is het oprichten van een BIN misschien de oplossing. De oprichting van een BIN gebeurt volgens een aantal specifieke stappen. Het initiatief dient te komen vanuit één of meerdere bewoners, lokale vereniging of handelaars van een bepaalde buurt of wijk. Daarna volgt een overleg met de lokale politie, die hen bij de verdere stappen zal begeleiden.

Meer info |
via je wijkagent of Geert De Smet (BIN-gemandateerde PZ BoDuKaP) wijkwerking.bin@politie-bodukap.be 

maandag 7 juni 2021 10.53 u.