Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 6 leden: Hilde Schueremans, Eduard Dirickx, Patricia Frederickx, Daniëlle Lauwers, Bart Nelissen en Wendy Uytterhoeven.

Samenstelling & bevoegdheden