Grote overheidsenquête over gezondheid en levenskwaliteit

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg onderzoekt welke impact gezondheidsproblemen volgens de bevolking hebben op de levenskwaliteit. De resultaten zullen worden gebruikt om het gezondheidsbeleid mee uit te stippelen.

Wat vind jij belangrijk voor je levenskwaliteit? Je lichamelijk en mentaal goed voelen? Je dagelijkse activiteiten kunnen doen, zonder van iemand afhankelijk te zijn?

Een grote enquête wordt hierover in ons land en in de rest van Europa uitgevoerd. 10.000 mensen uit 91 steden en gemeenten – waaronder de onze - werden uitgeloot om eraan deel te nemen.

Als je bij deze uitgelote personen bent, zullen de onderzoekers je de komende weken contacteren (per telefoon of aan de deur). Maak wat tijd voor hen vrij, zo kunnen we samen naar een zorg die nog beter is aangepast aan je behoeften!

Meer info: www.kce.fgov.be/nl/enquete

dinsdag 5 juni 2018 12.01 u.