Grote energiebesparende ingrepen bij kwetsbare inwoners

De gemeente Bonheiden heeft de ambitie om de CO2 uitstoot op zijn grondgebied drastisch te beperken. Een groot deel van de CO2 uitstoot komt voort uit het energieverbruik bij de huishoudens. 

Kwetsbare inwoners wonen vaker in een eigen woning of huurwoning waarbij er een groter energieverbruik is dan het gemiddeld Vlaams verbruik. Om ervoor te zorgen dat het energieverbruik ook in deze woningen kan beperkt worden voorziet de gemeente in een premie voor grote energiebesparende ingrepen.

Voor wie

Elke eigenaar van een woning die investeert in energiebesparende ingrepen in woningen waar een kwetsbare inwoner gedomicilieerd is. Deze premie is dus ook geldig voor huurwoningen waarbij de inwoner behoort tot de kwetsbare doelgroep. 

Voorwaarden

  • De inwoner van de woning behoort tot een kwetsbare doelgroep 
  • De aanvraag wordt vooraf aan de investeringen overgemaakt aan de gemeente
  • De investeringen worden uitgevoerd volgens de technische voorwaarden van het reglement

Hoe aanvragen

Voorafgaand aan de investeringen wordt een aanvraag ingediend. 

De woning kan bezocht worden door een door de gemeente aangestelde partner om de woning te screenen op prioritaire ingrepen. 

Na de investeringen kan de aanvraag definitief ingediend worden bij de gemeente.

Kostprijs

Het bedrag is afhankelijk van het soort en aantal ingrepen.