Goed idee voor onze gemeente?

Heb jij een goed idee voor onze gemeente? Laat het ons dan weten voor 20 maart!

Mail je idee naar participatie@bonheiden.be of steek het in de ideeënbus op het Kerkplein in Bonheiden of aan het Gemeenteplein (ovonde) in Rijmenam.

Vergeet je naam en contactgegevens niet te vermelden!

Wat gebeurt er met de ideeën?

Het nieuwe bestuur van Bonheiden wil de suggesties van haar inwoners mee verwerken in de meerjarenplannen van de komende 6 jaar. 

De suggesties van de inwoners worden samen met ideeën van het bestuur en de administratie verzameld en per thema gegroepeerd. Tijdens deze thematische besprekingen worden de ideeën tegen elkaar afgewogen. Daarna wordt het financiële plaatje uitgewerkt. 

Normaal gezien staat in december 2019 de goedkeuring van de meerjarenplanning op de agenda van de gemeenteraad.

Dus....

Goed idee? In de bus ermee!

woensdag 27 februari 2019 7 u.