Bonheiden als gezonde gemeente

Werkgroep gezondheid

Jaarlijks organiseert de werkgroep gezondheid, in samenwerking met verschillende partners in de sociale en medische sector, diverse acties rond bepaalde gezondheidsthema's.

In het verleden zetten wij reeds initiatieven op poten rond dementie, kanker, geestelijke gezondheid, diabetes, ... .

Het doel van de acties is onze burgers en personeelsleden informeren en sensibiliseren rond deze thema’s zodat zij zelf, eventueel met hulp en begeleiding van professionelen (huisarts, specialist, diëtist, ...), de nodige stappen kunnen nemen naar een gezond en evenwichtig leven.

Charter Gezonde Gemeente

Om onze inspanningen op vlak van gezondheid te vergroten, tekenden zowel de gemeente Bonheiden als het OCMW Bonheiden begin 2013 het charter ‘Gezonde Gemeente’. Onder de noemer ‘Gezonde Gemeente Bonheiden’ willen beide besturen de komende jaren nog meer inzetten op de gezondheid van de inwoners en personeelsleden van onze gemeente en het gemeentelijk gezondheidsbeleid verder en in overleg met diverse gezondheidspartners uitbouwen. We willen van Bonheiden een gezonde gemeente maken!

Wil je op de hoogte blijven van onze acties en campagnes? Hou dan zeker de UiT-agenda en de sociale media in de gaten.

Werk jij graag mee aan het gezondheidsbeleid in onze gemeente? Dan kan je je altijd aansluiten bij de werkgroep gezondheid door een e-mail te sturen naar gezondheid@bonheiden.be.